wz


Tlačivo 2 % dane
Máte radi prírodu? Venujte 2 % daní pre záhradkárov.
SZZ v Prešove Vaše 2 % použije na praktické vzdelávanie
záhradkárov a širokej verejnosti.


Videá - Praktické záhradníctvo - Ing. Eduard Jakubek
v projekte "Inovácia neformálneho vzdelávania na univerzite tretieho veku Prešovskej univerzity v Prešove"
Osivex Záhradkár Prešov
Levočská 7, Prešov


SEMENÁ - Záhradkárske potreby
Levočská 20, Prešov
Predajňa "U Záhradkárov"
Masarykova 16, Prešov


Škola záhradnej architektúry očami seniorov - kurz pre UTV CCKV PU podporila Nadácia ORANGE - videá a fotozábery


Predstavenstvo RV SZZ:
Predseda: Ing. Eduard Jakubek
Tajomník: Juraj Korček
Podpredsedovia: JUDr. Vladimír Zajac, JUDr. František Varga
Predseda RKRK: Jozef Sekan